Użytkownicy niepełnosprawni

Niezbędne informacje dla użytkowników niepełnosprawnych

Biblioteka Publiczna w Prudniku posiada bogatą ofertę skierowaną dla użytkowników niepełnosprawnych. Siedziba Biblioteki przy ulicy Mickiewicza 1 jest wyposażona w specjalną platformę podnośnikową, która umożliwia dotarcie do wszystkich pomieszczeń i kondygnacji

Obraz:

 

Użytkownicy z niepełnosprawnością wzrokową mają możliwość skorzystania w Mediatece ze stanowiska komputerowego, wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie powiększająco- nagłaśniające ZOOMTEXT oraz atestowaną klawiaturę EZ-SEE.

Obraz:

 

Mediateka Bibliioteki Publicznej w Prudniku dysponuje bogatą ofertą publikacji wydanych pismem Braille`a.

Obraz:

Obraz:

 

W ramach współpracy Mediateki z Fundacją Szansa dla Niewidomych, cyklicznie otrzymujemy branżowe czasopismo HELP.

Obraz:

 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem LARIX, dysponujemy dwoma urządzeniami Czytak, które są udostępniane Czytelnikom. Sukcesywnie otrzymujemy książki audio, które wgrywane są na urządzenia. Wypożyczanie Czytaka jest bezpłatne.

Obraz:

 

Biblioteka posiada bogaty zbiór książek audio (dostępny w Mediatece).

Obraz:

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Biblioteka Prudnik. Copyright 2021 ©