Użytkownicy niepełnosprawni

Niezbędne informacje dla użytkowników niepełnosprawnych

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku posiada bogatą ofertę skierowaną dla użytkowników niepełnosprawnych. Siedziba Biblioteki przy ulicy Mickiewicza 1 jest wyposażona w specjalną platformę podnośnikową, która umożliwia dotarcie do wszystkich pomieszczeń i kondygnacji

Obraz:

 

Użytkownicy z niepełnosprawnością wzrokową mają możliwość skorzystania w Mediatece ze stanowiska komputerowego, wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie powiększająco- nagłaśniające ZOOMTEXT oraz atestowaną klawiaturę EZ-SEE.

Obraz:

 

Mediateka Bibliioteki Publicznej w Prudniku dysponuje bogatą ofertą publikacji wydanych pismem Braille`a.

Obraz:

Obraz:

 

W ramach współpracy Mediateki z Fundacją Szansa dla Niewidomych, cyklicznie otrzymujemy branżowe czasopismo HELP.

Obraz:

 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem LARIX, dysponujemy dwoma urządzeniami Czytak, które są udostępniane Czytelnikom. Sukcesywnie otrzymujemy książki audio, które wgrywane są na urządzenia. Wypożyczanie Czytaka jest bezpłatne. Wraz ze Stowarzyszeniem realizujemy projekty: "Niewidomi czytają słuchając" i "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku".

Obraz:

 

Biblioteka posiada bogaty zbiór książek audio (dostępny w Mediatece).

Obraz:

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Biblioteka Prudnik. Copyright 2024 ©