Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bibliotekaprudnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-09-08


 Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18


Treści lub funkcje niedostępne 

Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego.

Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

Fotografie oraz galerie zamieszczone na stronie internetowej nie posiadają opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Łukasz Kluza, adres e-mail: biblioteka@pok-prudnik.pl , telefon: 774362760

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku mieści się przy ulicy Mickiewicza 1.  Budynek jest dwukondygnacyjny. Obiekt biblioteczny posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów). Podjazd/podejście znajduje się  na tyłach budynku, przy parkingu usytuowanym pomiędzy budynkiem biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Prudniku, a budynkiem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku. Główne wejście do budynku przy ulicy Mickiewicza 1 nie jest przystosowane  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe posiadają  zamontowany „hamulec” zamykania. Przy tylnej bramie prowadzącej do podjazdu/podejścia zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku są szerokie, nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.  Wejścia do pomieszczeń są opisane w wyraźny sposób. 

Dostosowanie schodów

Schody w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku są szerokie. Przy każdej kondygnacji schodów znajdują się odpowiednio długie i mocne poręcze. 

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku jest dostępna platforma przeznaczona dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Klucz służący do uruchomienia platformy znajduje się w każdym dziale Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku. Platforma zatrzymuje się na każdej kondygnacji budynku Biblioteki. Każdy z pracowników Biblioteki został zapoznany z działaniem platformy i jest zobowiązany udzielić pomocy osobie z niej korzystającej.  Platforma przechodzi regularne przeglądy serwisowe. Książka przeglądów serwisowych jest dostępna w gabinecie Kierownika do spraw Biblioteki Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku (II piętro).

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu  usytuowanym pomiędzy budynkiem biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Prudniku, a budynkiem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku (przy wejściu do podjazdu/podejścia) znajdują się  cztery miejsca parkingowe.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku  obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.


Dodatkowe informacje

Siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Każdy czytelnik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku może bezpłatnie skorzystać z nowoczesnego, profesjonalnego sprzętu komputerowego dla osób niewidomych i niedowidzących wyposażonego w program powiększająco - udźwiękawiający ZOOMTEXT, oraz atestowaną klawiaturę EZ-See. Dodatkowo Mediateka dysponuje publikacjami wydanymi pismem Braille`a oraz dwoma Czytakami (otrzymanymi w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem LARIX).


Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

Filia nr 2 – ul. Kombatantów 18/2

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek 14:00 - 18:00
 • czwartek 8:00 - 12:00

Kontakt:  517 121 172
Lokalizacja:  https://www.google.pl/maps/place/Kombatant%C3%B3w+18,+48-200+Prudnik/@50.3199316,17.5924062,508m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x471197bffe7b19d9:0xc63b2861b0cb558c!6m1!1e1


Filia w Łące Prudnickiej – Nad Złotym Potokiem 68


Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek-  8.00-12.00
 • Wtorek 14.00-18.00
 • Środa 14.00-18.00
 • Czwartek 14.00-18.00
 • Piątek 8.00- 12.00
 • Sobota NIECZYNNE

Lokalizacja:

https://www.google.pl/maps/place/Nad+Z%C5%82otym+Potokiem+68,+48-200+%C5%81%C4%85ka+Prudnicka/@50.309835,17.5238519,508m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4711965ffe18ca85:0x8de90a8bb6642fd0

 

Filia w Moszczance – budynek Wiejskiego Domu Kultury - Kolonia 2

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek 16:00 - 20:00

 

Lokalizacja:

https://www.google.pl/maps/place/Moszczanka-Kolonia+2,+48-200+Moszczanka-Kolonia/@50.300681,17.4885549,508m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4711969d95c7ef53:0x25464159a6363514


Filia w Rudziczce – Rudziczka 79b (budynek WCA)

Kontakt : 77 437 64 09

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek  14:00 - 18:00
 • wtorek  14:00 - 18:00
 • środa  14:00 - 18:00
 • czwartek  9:30 - 13:30
 • piątek  14:00 - 18:00

 Lokalizacja:

 https://www.google.pl/maps/place/Rudziczka+79,+48-200+Rudziczka/@50.371424,17.5381529,508m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4711bdde1f71fcbd:0xa9fb6c90f72794d3

 

Filia w Rudziczce jako jedyna posiada podjazd/podejście oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Filia w Szybowicach  Szybowice 306


e-mail: bibszybowice@o2.pl


Jesteśmy również na Facebooku : https://www.facebook.com/bibliotekawszybowicach.szybowice?fref=ts

Godziny otwarcia: 

 • Poniedziałek  14:00-18:00
 • Wtorek 14:00-18:00                             
 • Środa 14:00-18:00                           
 • Czwartek  9:00-13:00                             
 • Piątek  14:00-18:00
 • Sobota Nieczynne            

 

Lokalizacja: 

https://www.google.pl/maps/place/Szybowice+306,+48-200+Szybowice/@50.352612,17.4869999,508m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4711958b5fe74f01:0x78395bb7c18d15a4

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Biblioteka Prudnik. Copyright 2024 ©