Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MiGBP w Prudniku gromadzi i opracowuje książki, dokumenty elektroniczne i dźwiękowe dla działów biblioteki oraz jej 5-ciu filii. Prowadzi ewidencję zbiorów oraz ubytków materiałów bibliotecznych.

Gromadzimy literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularno-naukową, czasopisma, literaturę regionalną, obcojęzyczną oraz multimedia.

 

Nasz księgozbiór wraz z filiami oraz dawną biblioteką pedagogiczną liczy ok.94 tys.woluminów i ok.1 tys zbiorów specjalnych.

Dział gromadzenia i opracowania wraz z poszczególnymi działami i filiami biblioteki realizuje zakup na podstawie przeglądu nowości wydawniczych pojawiających się na rynku, ofert oraz dezyderatów czytelniczych, tak aby zaspokoić potrzeby naszych czytelników.

Nasze zbiory dostępne w katalogu on-line opracowywane są w formacie MARC 21, w programie SOWA SQL.

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania: mgr Beata Englot

Pracownik  Działu Gromadzenia i Opracowania: mgr Paulina Klakla

Kontakt: gromadzenieprudnik@wp.pl

Obraz:

Obraz:

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Biblioteka Prudnik. Copyright 2024 ©